Ömsesidig Respekt har Positiv effekt enligt vetenskaplig forskning

Ömsesidig Respekt är sannolikt det enda universella program i Sverige som vid flera tillfällen har testats med strikta vetenskapliga kriterier på effektivitet och dess utvärderingar visar kort- och långtidseffekter. Ömsesidig Respekt har utvärderats efter internationellt ställda krav på evidens.

Den första studien är från Åre av professor Håkan Stattin, tidigare Örebro Universitet och nu vid Uppsala Universitet och den andra studien är från Kronobergs län av Nikolaus Koutakis också vid Örebro universitet där utvärderingen är genomförd på andra ledare oberoende av Mona Hedström, som tagit fram programmet. Utvärderingen från Kronobergs län var på föräldrar med barn upp till 12 år. Utvärderingen visar positiva effekter både när det gäller implementering, effekt, och hur nöjda föräldrarna var med kursen.


Uttalanden av Professor Håkan Stattin, Örebro Universitet:


”Det är sällan man kan dokumentera att föräldrastöd som ges generellt har effekt. Men – denna intervention ger effekt både på kort- och lång sikt. Effekterna klingar inte av. Det är en viktigt resultat”.


”Ömsesidig Respekt visar lovande effekter. Föräldrar som går kursen Ömsesidig Respekt förändras – oberoende av vilka som är kursledare. Det är en viktig slutsats. Inga icke önskvärda effekter kunde upptäckas. Av dessa skäl kan Ömsesidig Respekt vara ett gott alternativ för kommuner som vill satsa på universellt föräldrastöd”.


”Av de tre universella program som utvärderats finns tydligaste effekter för Ömsesidig Respekt”

Referenser:


Rooth, H. Att betrakta sig själv och se sitt barn, Föräldrastödsprogrammet Connects manual i relation till FNs konvention om barnets rättigheter.


Koutakis, N. Evaluation of Active Parenting, a universal parenting program.


Koutakis, N. An Effectiveness Evaluation of the Mutual Respect Parenting Program.


Jaf, D., & Stattin, H. Evaluation of a Universal Parenting Program, Connect.