Mona Hedström

Jag heter Mona och har två söner i 20 årsåldern.

Jag har varit projektledare för flera utvecklingsprojekt inom föräldrautbildning och har nu jobbat med föräldrautbildning i 13 år.

Jag är utbildad förskollärare och har en magisterexamen inom folkhälsovetenskap med ämnesbredd. Därutöver har jag i många år jobbat med alpin skidåkning som tränare och skidlärare då pedagogik och utbildning ligger mig varmt om hjärtat.


Jag brinner för att skapa en medvetenhet om hur kloka barn är och även ödmjukheten att ta till sig ny kunskap för den viktiga roll vi har som föräldrar. Föräldraskap och barnuppfostran är ett speciellt ämne. För mig är det ett ämne som innefattar didaktik och ledarskap, i en familj finns både och. Didaktik står för vetenskapen om alla faktorer som påverkar lärande och hur det organiseras. Föräldraskapets ledarskap ska organisera många personer och har ansvaret för lärande och utveckling. Jämför med ett företag och hur vd:ns ledarskap påverkar hela organisationen som är i ständig utveckling. Minst lika viktigt är föräldrarnas ledarskap i en familj.


År 2002 blev jag tillfrågad att hålla en föreläsning i ämnet gränssättning för föräldrar på Mödra- och barnhälsovården i Åre. Jag ombads hålla fler föreläsningar, även i andra ämnen som rörde ledarskap för barn och ungdomar. Ur denna efterfrågan föddes de tankar som ligger till grund för konceptet Ömsesidig Respekt. Jag kontaktade primärvårdschefen Alf Lerner och vi kom överens om att det skulle utarbetas en projektplan. I arbetet med projektplanen sökte jag vetenskapligt stöd för konceptet och fick det av professor Håkan Stattin vid Örebro universitet. Utifrån internationellt ställda kriterier genomförde han en utvärdering som visar på mycket goda resultat och att Ömsesidig Respekt har evidens från vetenskaplig forskning. En viktig stämpel.

Projektet sattes igång 2006 och resurser tillsattes av Åre Primärvård, Åre kommun, Länsstyrelsen samt Sparbanksstiftelsen Jämtland. Projektet utvecklades därefter till ett samverkansprojekt mellan Åre kommun och Åre primärvård, samt Östersunds kommun med området Torvalla och primärvården i Torvalla.


Projekttiden på 1,5 år förlängdes i ytterligare 1,5 år. Efter projekttiden kom Ömsesidig Respekt att bli en prioriterad verksamhet inom Åre kommun och Åre primärvård.


Förutom föräldragrupper utbildas idag ledare från olika yrkeskategorier inom kommuner och regioner. Bland de som går utbildning för att hålla grupper i konceptet finns barnhälsovårdssjuksköterskor, mödrahälsovårdssköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, förskollärare, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.


Idag genomförs också föreläsningar och fortbildningar. Boken Ömsesidig Respekt är utgiven och översatt till engelska, nästa bok Ömsesidig Respekt i tonåren blir utgiven december 2019. Det är även framtaget en onlineutbildning där föräldar kan genomföra kursen när de känner att de har tid.