Onlineutbildning inom föräldraskap

Känner du att du vill reflektera kring föräldraskap?


I de olika onlinekurserna har du möjlighet att sitta själv eller tillsammans med din partner och få utökad kunskap och medvetenhet.


Vi går ofta utbildningar på vår arbetsplats. Det är inte heller ovanligt att gå utbildningar inom våra fritidsintressen. Hur ofta utbildar vi oss i vårt ledarskap för vår familj? Det viktigaste vi har.Vill du bli en ledare inom Ömsesidig respekt

Vill ni i er verksamhet erbjuda föräldragrupper?


Ni kan utbilda er till kursledare i Ömsesidig Respekt. Ett föräldraprogram som är utvärderad av vetenskaplig forskning från Örebro universitet.

Visar på effekter och har evidens.


Det finns även påbyggnadsutbildningar för att bli ledare för tonårsgrupper och inom integration tillsammans med tolk.


Planerade utbildningar:

Ledarutbildning steg 1: 27-29 januari 2020.

Ledarutbildning steg 2: 5-7 oktober 2020.

Påbyggnadsutbildning – Ledarutbildning tonåren: 6-8 maj 2020.

Påbyggnadsutbildning – Ledarutbildning integration: 4-5 maj 2020.


Ett bemötande med ömsesidig respekt stärker vår självkänsla, vilket är en viktig del i föräldraskapet. Att visa respekt och ta varandra på allvar skapar känslor av värde och betydelse i oss, det är ett sätt att visa varandra uppskattning. Boken Ömsesidig respekt vill lyfta föräldraskapets innebörd och betydelse.

Hur lär vi vårt barn att hantera känslor på ett utvecklande sätt?
Hur visar visar vi vårt barn betydelsen av respekt och hänsyn?
Vad ger vårt barn god självkänsla?
Vad gör vi om vårt barn blir utsatt för mobbning?

Dessa är några av de frågeställningar som behandlas i boken. Boken vill visa på konkreta verktyg, värdefull kunskap och vill skapa en medvetenhet kring den komplexa föräldrarollen.


Boken kan beställas på svenska eller engelska.

Ömsesidig Respekt i tonåren

Är det enkelt och självklart att relationer inom familjen innehåller ömsesidig respekt? Jag skulle vilja säga att där det finns, visar det på ett resultat av en egen personlig förmåga till självinsikt och vilja att utvecklas samt en medveten inlärning av den sociala utvecklingen. Där ömsesidig respekt finns har det stötts och blötts i känslor av både glädje, värme och kärlek men också med stor sannolikhet känslor av ledsamhet, frustration och vilsenhet. Kanske är det ett hantverk och en fingertoppskänsla som kräver övning genom hela livet, ibland kanske i generationer. Ömsesidig Respekt i tonåren vill bidra till en medvetenhet om vårt ledarskap och vårt förhållningssätt till vår tonåring. En medvetenhet ger möjlighet till aktiva val i vår vardag där vi visar en vilja till att försöka förstå, berättar om de regler och värderingar vi vill stå för samtidigt en strävan att alltid mötas i värme. Ibland kan vi tillmötesgå önskemålen och andra gånger inte.

COACHING SAMTAL FÖR DIG SOM FÖRÄLDER

Vill du reflektera kring ditt föräldraskap?


Det finns möjlighet att få coachingsamtal. Jag utgår från konceptet Ömsesidig Respekt och dess värdegrund.

Är utbildad pedagog, mental tränare och har magisterexamen inom folkhälsovetenskap.

Föreläsningar

DU kan även beställa föreläsningar

Vill ni erbjuda inspirationsföreläsning till er verksamhet?


Exempel:

Hur kan vi ge barnen en god självkänsla

och hur kan vi bemöta barnen för att skapa tillit?

Hur kan vi hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbning och

hur kan vi skapa en värdegrund som vi alla vill ta ansvar för?


Ni kan välja utifrån de olika ämnena eller också kan vi prata ihop oss om önskat innehåll.

FORTBILDA DIG INOM ÖMSESIDIG RESPEKT

Ett gemensamt förhållningssätt ger ökade möjligheter att nå er verksamhets uppsatta mål.


Genom fortbildning av personal i Ömsesidig Respekt får er verksamhet ett gemensamt förhållningssätt. Det kan handla om fortbildning för förskolepersonal, skolpersonal samt andra yrkesgrupper som vill jobba fram ett gemensamt förhållningssätt i medmänskliga värderingar.

FRISKVÅRD/PERSONAvård

Goda relationer i familjen ger mindre sjukfrånvaro på jobbet och skapar bättre möjligheter att prestera och fokusera på sina dagliga arbetsuppgifter. Risken för utbrändhet minskar och en medvetenhet om arbetsmiljön ökar.

Beställ en inspirationsföreläsning eller träffar i mindre grupper.

ANMÄL DIG TILL FÖRÄLDRAGRUPPER

Kontakta oss och du kan få veta ifall föräldragrupper erbjuds där du bor.


Du är med största sannolikhet redan en bra förälder.

Precis som inom alla andra områden har vi en viktig ledarskapsroll som förälder och det kan vara bra att fylla på med kunskap och medvetenhet om hur man kan agera i olika situationer. Exempelvis kring hur vi kan ge barn en god självkänsla och hur kan vi bemöta dem för att skapa tillit? Hur kan vi vuxna hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbing? Hur skapar vi en gemensam värdegrund där barnen följer den av eget ansvar?


Konceptet används i föräldragrupper på mödra- och barnhälsovården, öppenvården och familjecentraler.