Böcker

Ömsesidig Respekt – Ett spår vi kan välja

Mutual respect – A path we can Choose to follow

Finns både på svenska och engelska

Ett bemötande med ömsesidig respekt stärker vår självkänsla, vilket är en viktig del i föräldraskapet. Att visa respekt och ta varandra på allvar skapar känslor av värde och betydelse i oss. Boken Ömsesidig respekt vill lyfta föräldraskapets betydelse.

Hur lär vi vårt barn att hantera känslor på ett utvecklande sätt? 
Hur visar visar vi vårt barn betydelsen av respekt och hänsyn? 
Vad ger vårt barn god självkänsla? 
Vad gör vi om vårt barn blir utsatt för mobbning? Hur kan vi få sömnen att fungera för hela familjen? Vilka kostvanor vill vi ge vårt barn?

Dessa är några av de frågeställningar som behandlas i boken. Boken vill visa på konkreta verktyg, värdefull kunskap och vill skapa en medvetenhet kring respektfulla relationer.


Boken kan beställas på svenska eller engelska.

Pris: 295 kr inklusive frakt

Ömsesidig respekt i tonårenÄr det enkelt och självklart att relationer inom familjen innehåller ömsesidig respekt? Jag skulle vilja säga att där det finns, visar det på ett resultat av en egen personlig förmåga till självinsikt och vilja att utvecklas samt en medveten inlärning av den sociala utvecklingen. Där ömsesidig respekt finns har det stötts och blötts i känslor av både glädje, värme och kärlek men också med stor sannolikhet känslor av ledsamhet, frustration och vilsenhet. Kanske är det ett hantverk och en fingertoppskänsla som kräver övning genom hela livet, ibland kanske i generationer. Ömsesidig Respekt i tonåren vill bidra till en medvetenhet om vårt ledarskap och vårt förhållningssätt till vår tonåring. En medvetenhet ger möjlighet till aktiva val i vår vardag där vi visar en vilja till att försöka förstå, berättar om de regler och värderingar vi vill stå för samtidigt en strävan att alltid mötas i värme. Ibland kan vi tillmötesgå önskemålen och andra gånger inte.


Lanseras Första Advent

Pris: 295 kr inklusive frakt (vid förbeställning innan lansering 250 kr)