Intresserad av att delta i föräldragrupp?

Kontakta oss och du kan få veta ifall föräldragrupper erbjuds där du bor.


Du är med största sannolikhet redan en bra förälder. 

Precis som inom alla andra områden har vi en viktig ledarskapsroll som förälder och det kan vara bra att fylla på med kunskap och medvetenhet om hur man kan agera i olika situationer. Exempelvis kring hur vi kan ge barn en god självkänsla och hur kan vi bemöta dem för att skapa tillit? Hur kan vi vuxna hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbing? Hur skapar vi en gemensam värdegrund där barnen följer den av eget ansvar?


Konceptet används i föräldragrupper på mödra- och barnhälsovården, öppenvården och familjecentraler.Svar från föräldrar ur utvärderingen av Örebro Universitet. Se fler svar se under fliken utvärdering.

Har den här kursen gett dig mer kunskap om föräldraskap jämfört med tidigare?

 • Ja, den har fått mig att tänka i banor som jag inte tänkt förut. Jag känner mig mer förberedd.
 • Jag har fått konkreta tips när man hamnar i konfliktsituation. Jag börjar också reflektera över hur jag beter mig som förälder.
 • Förståelse för hur barn och föräldrar fungerar ihop, hur vi tänker olika och hur man kan lösa eventuella problem som uppstår.
 • Hur viktigt det är med gränssättning, både för mig och barnen.
 • Att man uppfostrar ett barn tillsammans med barnet.
 • Jag kommer nog mer in i vad han tänker. Förstår bättre vad han känner.
 • När konflikter uppstår är det lättare att lösa dem.
 • Kunskapen, mycket tips och idéer som jag kommer kunna använda mer och mer i framtiden. Förståelse hur jag kan utveckla min relation med mitt barn.
 • Jag kan till exempel bemöta mitt barn på ett annat sätt än vad jag kunnat göra annars. Då tänker jag på flera olika situationer, så som trots, ilska, eller hur jag kan göra i olika situationer för att stärka hennes självkänsla etc.
 • En säkrare förälder även när tröttheten är bedövande.

Känner du att den här kursen har gett dig något för din relation till ditt barn?

 • Större närhet
 • Barnet förstår mer än jag tidigare trott.
 • Bla en bättre kommunikation och förståelse för vissa reaktioner från mitt barn!
 • Jag ser honom som mer än en familjemedlem/individ. Jag ser honom som mer intelligent än innan.
 • Att det är viktigt att lyssna på sitt barn och ta deras känslor på allvar men också hur viktigt det är med gränssättning.

Känner du att den här kursen har gett ditt barn något?

 • En mer förstående förälder.
 • Våra barn pratar mer om hur de känner sig och verkar tryggare. Jag är så glad över att vi fick chansen att gå kursen!
 • Eftersom jag har vuxit som förälder och fått med mig många knep.
 • En mer förstående och tolerant förälder!
 • Tryggare och säkrare i papparollen.
 • Ja, att hon kan komma till mig och prata om vad som hon känner. Denna kurs har varit jättebra och lärorikt. Förstår mycket nu och vad man ska ändra på. Tack!!!

Känner du att den här kursen har gett dig något för din relation med din sambo eller man?

 • Starkare samhörighet eftersom vi planerar och pratar på ett annat sätt även till varandra.
 • Bekräftelse på att vi har samma åsikter när det gäller barnuppfostran. En trygghet i att vi båda gör lika.
 • När vi båda gått kursen så är det så självklart och enkelt att om det är nåt vi pratar om så är det enkelt att hänvisa till kursen som vi båda tycker var helt rätt.
 • Ja, vi diskuterar mer kring föräldraskapet.
 • Det är inte så säkert att vi diskuterat familjefrågor så mycket om vi inte gått kursen. Det känns också som att du lärt oss att föräldrar inte behöver ha samma åsikt jämt. Ibland får man helt enkelt ge med sig. Och det går jättebra i alla fall.


Kontakta här

Föräldragrupp