Boka din föreläsning

Vill ni erbjuda inspirationsföreläsning till er verksamhet?


Exempel:

Hur kan vi ge barnen en god självkänsla

och hur kan vi bemöta barnen för att skapa tillit?

Hur kan vi hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbning och

hur kan vi skapa en värdegrund som vi alla vill ta ansvar för?


Ni kan välja utifrån de olika ämnena eller också kan vi prata ihop oss om önskat innehåll.

Ämnen:

Gränssättning:

I vår gränssättning visar vi vår värdegrund. Det utvecklar vår sociala utveckling. Vad händer i barnets utveckling när vi sätter gränser eller när vi inte sätter gränser?

Vi har både rättigheter och skyldigheter. När vi i möter varandra med ömsesidig respekt skapas goda möjligheter till tillitsfulla och varma relationer. Alla skall respekteras, både barn och vuxna. Hur kan vi nå ömsesidig respekt och följa värdegrund, normer och regler från hjärtat och viljan att ta eget ansvar? Värdegrunden är utifrån mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention.


Emotionell coaching:

Hur vi lär oss att hantera känslor påverkar vårt bemötande till andra. Emotionell coachning hjälper till att skapa tillit och ömsesidig respekt i familjen. Det påverkar även hur vi möter livet ständiga förändringar och hur vi tacklar motgångar.


Självkänsla:

Vad är självkänsla? Hur påverkar självkänslan oss? Hur kan föräldrar, personal eller andra vuxna i barnens närhet stärka barns självkänsla? När vi värdesätter oss själva mår vi bra och har lättare att bemöta andra med medmänsklighet.


Mobbning:

Alla kan bli utsatta för mobbning! Vad är mobbning? Vad handlar det om? Hur uppstår mobbning? Det finns mycket vi kan göra för att hjälpa till i det förebyggande arbetet. Vi vuxna leder vägen. Om vi lär oss – och barnen – medkänsla och medmänsklighet kan vi förebygga mobbing i skolan och även senare i livet.


Sömn och återhämtning:

Sömn är alla varelsers sätt att återhämta sig. Vad gör sömnen med vår kropp och hur förhåller vi oss till sömn och återhämtning?

Medvetenhet och kunskap ökar chanserna till att vi gör de aktiva val som gynnar hela familjen.


Kost:

Vad är ett naturligt förhållningssätt till mat idag? Vad vill vi att barnen tar med sig för matvanor när de växer upp? Hur kan vi undvika att hamna i svårigheter kring mat och matsituationen?


Pris vid kontaktförfrågan.


Boka din föreläsning här

Föreläsning