fortbilda dig inom Ömsesidig Respekt

Ett gemensamt förhållningssätt ger ökade möjligheter att nå er verksamhets uppsatta mål.

Genom fortbildning av personal i Ömsesidig Respekt får er verksamhet ett gemensamt förhållningssätt. Det kan handla om fortbildning för förskolepersonal, skolpersonal samt andra yrkesgrupper som vill jobba fram ett gemensamt förhållningssätt i medmänskliga värderingar.

Referens:

Krokoms kommun

Krokoms kommun har använt sig av Ömsesidig Respekt som fortbildning till alla förskollärare och barnskötare.


”I Krokoms kommun har vi under det senaste åren arbetat systematiskt med att stärka förhållningssättet kring olika barns behov av att bli bemötta med respekt och förståelse för sig själv och de utmaningar som varje barn kan ha. Hela konceptet med Ömsesidig Respekt passar väl in i arbetet med skollagen och förskolans läroplan. Konceptet ger alla pedagoger stöd och vägledning i sitt dagliga arbete med barn och föräldrar”.

Verksamhetschef förskolor i Krokoms kommun
Elisabeth Englund
elisabeth.englund@krokom.se


Pris vid kontaktförfrågan.


FOrbildning