Friskvård/Personalvård

Goda relationer i familjen ger mindre sjukfrånvaro på jobbet och skapar även bättre möjligheter att prestera och fokusera på sina dagliga arbetsuppgifter. Risken för utbrändhet minskar och en medvetenhet om arbetsmiljön ökar.

Ni kan beställa en inspirationsföreläsning eller att vi träffas vid flera tillfällen i mindre grupper.

När vi möter varandra med ömsesidig respekt ger det möjligheter till goda relationer vilket får oss alla att må bra. Psykisk ohälsa skapar stora kostnader i vårt samhälle. Genom att påverka till goda relationer skapar vi stora ekonomiska vinster både i offentlig och privat sektor.


Pris vid kontaktförfrågan.FriskVård/personalförmån