ONLINEKURS
Trivsamma måltider och goda matvanor

Idag finns många olika val att göra kring vad vi vill äta. Samtidigt som vi gör de olika valen hur vi ska äta har vi föräldrar ansvaret att lära ut de förväntningar som finns på hänsyn till andra i matsituationen, det vill säga att göra stunden vi äter tillsammans trevlig, både i vårt hem och om vi går ut och äter på en restaurang eller fikar på ett cafe.

Kursen går igenom hur vi kan få barnen att tycka att måltiden är trivsam och att de av egen vilja vill sitta kvar och bidra till en trevlig stund. Den ger även reflektioner över vilka matvanor vi vill ge vårt barn. 

Innehåll:

  • Vad är ett  naturligt förhållningssätt till mat?
  • Metodik – Hur lär vi ut trivsamma måltider och goda kostvanor?
  • Kostvanor