Vill du minska frustration och konflikter i vardagen? Vill du att ni lyssnar och visar varandra respekt? 

Att mötas med Ömsesidig Respekt är något vi alla vill, i alla åldrar. Här får du konkreta verktyg hur du kan lära ditt barn att möta andra, och sig själv, med ömsesidig respekt.

Du får verktyg hur du kan lära ditt barn att hantera sina känslor, gilla läget och tackla motgångar, samt stärka ditt barns självkänsla, stå upp för sig själv och motverka mobbning, hur du kan få ditt barn att sova tryggt och att förebygga problem inom kostvanor. 

Varmt Välkommen!

Mona Hedström, Ömsesidig Respekt i Åre

Ömsesidig Respekts värdegrund utgår ifrån Mänskliga Rättigheter, Barnkonventionen och är politiskt och religiöst obundet. 

Ömsesidig Respekt är utvärderat utifrån internationellt ställda krav på vetenskaplig forskning och visar på evidens. Du kan känna dig trygg med vår kunskap. 

 

Stamp
"Tipsen och verktygen vi fått genom utbildningarna har varit guld värda för att hantera och förstå de prövningar som en 3-åring dagligen bjuder på. För oss har det också varit skönt att ha en gemensam metodik att luta oss mot, som vi båda har fått tillfälle att reflektera över och enas om, och det har gjort att vi kunnat agera konsekvent och pedagogiskt i tålamods krävande situationer."

Malin & Erik
 • Ömsesidig Respekt

  “Mycket givande och lärorik utbildning, både för föräldrar, barn och inte minst mig själv. ”

  Barnhälsovårdssjuksköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Samtal kring de olika ämnena har gett mig mer djup och trygghet. Att ha dialoger tillsammans med dig har gett otroligt mycket! Fantastiskt!”

  Skolsköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “”Nu vet jag mycket som jag inte visste att det var bra att veta””

  Förälder

 • Ömsesidig Respekt

  “Mycket bra dagar med ett material som är unikt! Känns väldigt seriöst! Ämnen som verkligen ligger i tiden och som samtidigt kommer att vara lika aktuella i framtiden. ”

  Förskollärare

ONLINEKURSER 
Barn och föräldraskap

Du kan köpa varje Onlinekurs för sig eller hela kurspaketet med 6 kurser. 

597DD707-6D04-455F-925F-68A0B37B0E26_1_105_c

Gränssättning för barn

Kursen går igenom hur vi kan sätta gränser som gör att vårt barn av egen vilja vill ta ansvar och följa de gränser och värderingar vi lär ut. 

Barns känslor

I den här kursen går vi igenom hur vi kan lära vårt barn att hantera sina känslor, impulskontroll och att tackla motgångar.

Stärk ditt barns självkänsla

En stärkt självkänsla får oss att må bra. Kursen ger konkreta verktyg och en medvetenhet i ämnet Självkänsla.

Förebygg mobbning, kränkningar och utanförskap. 

I kursen går vi igenom hur vi kan hjälpa till att förebygga så att utanförskap, kränkningar och mobbning inte uppstår och hur vi kan lära vårt barn att stå upp för sig själv och sina vänner. 

Sömn och återhämtning

Kursen skapar en medvetenhet om sömnens betydelse för dig, ditt barn och din familj. Den ger konkreta verktyg hur vi kan agera om vi behöver ändra rutiner så att sömnen fungerar för alla i familjen.

Trivsamma måltider och goda kostvanor

Måltider som är trivsamma för hela familjen har många vinster och ger lättare goda kostvanor. 

Bockerna_mindre

Böcker –
Föredrar du att läsa när du vill ta till dig kunskap?

Läs mer
onlinegrupp

Onlinegrupp – 
Fördjupa din kunskap tillsammans med andra och ta del av deras erfarenheter. 

Läs mer Anmäl intresse
ömsesidigrespekt 16.12.09-43

Delta i en föreläsning –
på plats eller online.

Läs mer Anmäl intresse
ömsesidigrespekt 16.12.09-34

Vill ni inom ert arbetslag få fortbildning? 

Läs mer Anmäl intresse
ömsesidigrespekt 16.12.09-42

Utbildning till Kursledare
i Ömsesidig Respekt

Läs mer Anmäl intresse

Ömsesidig Respekts Nyhetsbrev.

Vill du följa Ömsesidig Respekt och ta del av erbjudanden och olika aktiviteter?

Välkommen!

Anmälan Nyhetsbrev