Välkommen till Ömsesidig Respekt!

Du ser att du är en bra förälder som är ödmjuk inför en viktig uppgift. 

Ibland får jag höra att vänner eller mor- och farföräldrar inte vågar ge bort en present från Ömsesidig Respekts produkter för att det kan tolkas som att de som får presenten inte skulle vara bra föräldrar… och då är det i själva verket precis tvärtom!

Största vinsten som jag möter är ödmjukheten hos föräldrar. De vet att de gör mycket bra och är samtidigt öppen att reflektera och ta till sig kunskap. 

HÄR FÅR DU EN PRESENT - just för precis det - du ser att du är en bra förälder som är ödmjuk inför en viktig uppgift. 

Gratiskurs i Gränssättning för barn.  Ett verktyg som fungerar när vi använder det på ett respektfullt sätt. 

GRATISKURS - Gränsättning för barn

Hoppas du uppskattar den! 

Välkommen!

OR-Familj
OR-FacebookAnnons_476x476

Föräldrautbildning

ÖMSESIDIG RESPEKT

Ömsesidig Respekts inriktning är att erbjuda dig som förälder olika sätt att fördjupa dig inom barn, tonåringar och föräldraskap.  

Det finns möjlighet att gå Onlinekurser som du kan göra i din egen takt. Du kan även delta i grupper, föreläsningar, fortbildning på plats eller via länk eller litteratur för dig som hellre vill läsa.

Ömsesidig Respekts värdegrund utgår ifrån Mänskliga Rättigheter, Barnkonventionen och är politiskt och religiöst obundet. 

Ömsesidig Respekt är utvärderat utifrån internationellt ställda krav på vetenskaplig forskning och visar på evidens. Du kan känna dig trygg med vår kunskap. 

Återigen Välkommen!

1

Föräldrautbildning Ömsesidig Respekt är utvärderat utifrån internationellt ställda krav på vetenskaplig forskning och visar på evidens.

Stamp
"Tipsen och verktygen vi fått genom utbildningarna har varit guld värda för att hantera och förstå de prövningar som en 3-åring dagligen bjuder på. För oss har det också varit skönt att ha en gemensam metodik att luta oss mot, som vi båda har fått tillfälle att reflektera över och enas om, och det har gjort att vi kunnat agera konsekvent och pedagogiskt i tålamods krävande situationer."

Malin & Erik
 • Ömsesidig Respekt

  “Mycket givande och lärorik utbildning, både för föräldrar, barn och inte minst mig själv. ”

  Barnhälsovårdssjuksköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Samtal kring de olika ämnena har gett mig mer djup och trygghet. Att ha dialoger tillsammans med dig har gett otroligt mycket! Fantastiskt!”

  Skolsköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “”Nu vet jag mycket som jag inte visste att det var bra att veta””

  Förälder

 • Ömsesidig Respekt

  “Mycket bra dagar med ett material som är unikt! Känns väldigt seriöst! Ämnen som verkligen ligger i tiden och som samtidigt kommer att vara lika aktuella i framtiden. ”

  Förskollärare

ONLINEKURSER 
Barn och föräldraskap

Du kan köpa varje Onlinekurs för sig eller hela kurspaketet med 6 kurser. 

Gränssättning för barn

Kursen går igenom hur vi kan sätta gränser som gör att vårt barn av egen vilja vill ta ansvar och följa de gränser och värderingar vi lär ut. 

Barns känslor

I den här kursen går vi igenom hur vi kan lära vårt barn att hantera sina känslor, impulskontroll och att tackla motgångar.

Stärk ditt barns självkänsla

En stärkt självkänsla får oss att må bra. Kursen ger konkreta verktyg och en medvetenhet i ämnet Självkänsla.

Hur kan vi förebygga mobbning, kränkningar och utanförskap. 

I kursen går vi igenom hur vi kan hjälpa till att förebygga så att utanförskap, kränkningar och mobbning inte uppstår och hur vi kan lära vårt barn att stå upp för sig själv och sina vänner. 

Sömn och återhämtning

Kursen skapar en medvetenhet om sömnens betydelse för dig, ditt barn och din familj. Den ger konkreta verktyg hur vi kan agera om vi behöver ändra rutiner så att sömnen fungerar för alla i familjen.

Trivsamma måltider och goda kostvanor

Måltider som är trivsamma för hela familjen har många vinster och ger lättare goda kostvanor. 

Bockerna_mindre

Böcker –
Föredrar du att läsa när du vill ta till dig kunskap?

Läs mer
onlinegrupp

Onlinegrupp – 
Fördjupa din kunskap tillsammans med andra och ta del av deras erfarenheter. 

Läs mer Anmäl intresse
ömsesidigrespekt 16.12.09-43

Delta i en föreläsning –
på plats eller online.

Läs mer Anmäl intresse
ömsesidigrespekt 16.12.09-34

Vill ni inom ert arbetslag få fortbildning? 

Läs mer Anmäl intresse
ömsesidigrespekt 16.12.09-42

Utbildning till Kursledare
i Ömsesidig Respekt

Läs mer Anmäl intresse

Ömsesidig Respekts Nyhetsbrev.

Vill du följa Ömsesidig Respekt och ta del av erbjudanden och olika aktiviteter?
Nyhetsbrevet kommer ut den första i varje månad. 

Välkommen!

Anmälan Nyhetsbrev