LITTERATUR

Här kan du beställa böcker
som sträcker sig från 0-18 år. 

Föredrar du att ha en bok att läsa i när du vill fördjupa dig och fylla på med tankar? Många föräldrar jag mött har berättat att de har böckerna på nattduksbordet. De läser då och då och reflekterar över sitt viktiga ledarskap som förälder. 

ORomslaginnehall

Boken Ömsesidig Respekt – ett spår vi kan välja vill lyfta föräldraskapets betydelse och även skapa en medvetenhet om barnens förmågor. 

Hur lär vi vårt barn att hantera känslor på ett utvecklande sätt? 
Hur visar visar vi vårt barn betydelsen av respekt och hänsyn? 
Vad ger vårt barn god självkänsla? 
Vad gör vi om vårt barn blir utsatt för mobbning? Hur kan vi få sömnen att fungera för hela familjen? Vilka kostvanor vill vi ge vårt barn?

Dessa är några av de frågeställningar som behandlas i boken. Boken vill visa på konkreta verktyg, värdefull kunskap och vill skapa en medvetenhet kring respektfulla relationer.

Boken kan beställas på svenska eller engelska.

Pris 295 kr (inklusive frakt)

ORomslaginnehallTonar

Boken Ömsesidig Respekt – Din tonåring är en stjärna kompletterar den första boken med ytterligare ämnesområden som rör barn och föräldraskap. Är det enkelt och självklart att relationer inom familjen innehåller ömsesidig respekt? Jag skulle vilja säga att där det finns, visar det på ett resultat av en egen personlig förmåga till självinsikt och vilja att utvecklas samt en medveten inlärning av den sociala utvecklingen. Där ömsesidig respekt finns har det stötts och blötts i känslor av både glädje, värme och kärlek men också med stor sannolikhet känslor av ledsamhet, frustration och vilsenhet. Kanske är det ett hantverk och en fingertoppskänsla som kräver övning genom hela livet, ibland kanske i generationer. Ömsesidig Respekt i tonåren vill bidra till en medvetenhet om vårt ledarskap och vårt förhållningssätt till vår tonåring. En medvetenhet ger möjlighet till aktiva val i vår vardag där vi visar en vilja till att försöka förstå, berättar om de regler och värderingar vi vill stå för samtidigt en strävan att alltid mötas i värme. Ibland kan vi tillmötesgå önskemålen och andra gånger inte.

Pris: 295 kr (inklusive frakt)

OR_omslag_innehall_Engelska

Mutual Respect – A path we can choose to follow 

Treating each other with mutual respect strengthens our self-esteem, which is an important part of parenthood. Showing respect for each other and taking each other seriously makes us fell valued and worthy, and it is a way for us to show appreciation for each other. The book Mutual Respect discusses the significance and consequences of parenting in an insightful and grounded manner. How can I teach my child to manage emotions in a positive way? How do I show my child the importance of respect and consideration? What gives my child high self-esteem? What can I do if my child is bullied? These are some of the questions addressed in this book. It is both practical tools and invaluable knowledge to create an awareness of the complexities faces by parents today. As parents, we need to engage a conscious leadership style that creates trusting relationships that are built on mutual respect an emotion coaching. The book is written with both parents and those working with children in mind. The books author Mona Hedström also highlights the importances of self-reflection and self development in our roles as parents. We study and train for many other areas of our lives, why should parenting be any different?