FÖRELÄSNING
Anmäl ditt intresse att få delta på en föreläsning

En föreläsning ger chans till att fylla på med kunskap och tankar om ditt ledarskap som förälder och om barns utveckling.

Du som personal för barn och ungdomar kan beställa en specifik föreläsning till er verksamhet? Föreläsningar kan beställas till förskolor, fritids och skolor där personal, föräldrar och elever tar del av samma ämnesområden. 

Föreläsningar med inplanerade datum kommer att annonseras. Håll dig uppdaterad!

Här är Ömsesidig Respekts alla ämnesområden som handlar om barns utveckling och ledarskapet som förälder eller pedagog.

  • Hur kan du stärka ditt barns självkänsla?

  • Gränssättning utifrån Ömsesidig Respekt.

  • Hur du kan lära ditt barn att hantera sina känslor och komma över motgångar?

  • Stärk ditt barn att stå upp för sig själv och sina vänner. 

  • Få sömn och återhämtning att fungera i din familj.

  • Matsituationen och kostvanor – hur ska de se ut i din familj?

Ämnesområden tonåren:

  • Varma och Respektfulla relationer/När barnen flyttar hemifrån.
  • Gränssättning och värderingar, Civilkurage och förtroenden.
  • Integritet och Självkänsla, Förhålla sig till ensamhet, Målsättning.
  • Sexuella utvecklingen, Alkohol, tobak och droger, Tonåringens ekonomi. 

 

Ömsesidig Respekt vill inspirera till en medvetenhet på vilka värden du bygger ditt ledarskap och vidareutveckla den kunskap som redan finns hos var och en av er.