ONLINEGRUPPER 
Fördjupa dig i ditt ledarskap som förälder tillsammans med andra

Vill du fördjupa dig i ditt föräldraskap och fylla på med kunskap genom att delta i en grupp tillsammans med andra föräldrar? Det finns många vinster i att dela erfarenheter med andra. Nu finns chans att delta i en grupp online. Skriv in din intresse anmälan. 

Här är Ömsesidig Respekts alla ämnesområden som handlar om barns utveckling och ledarskapet som förälder eller pedagog.

  • Hur du kan stärka ditt barns självkänsla. 

  • Gränssättning utifrån Ömsesidig Respekt.

  • Hur du kan lära ditt barn att hantera sina känslor och komma över motgångar. 
  • Förebygg mobbning, kränkningar och utanförskap. 
  • Sömn och återhämtning i din familj.
  • Matsituationen och kostvanor ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Ämnesområden tonåren:

  • Varma och Respektfulla relationer/När barnen flyttar hemifrån.
  • Gränssättning och värderingar, Civilkurage och förtroenden.
  • Integritet och Självkänsla, Förhålla sig till ensamhet, Målsättning.
  • Sexuella utvecklingen, Alkohol, tobak och droger, Tonåringens ekonomi. 

Ömsesidig Respekt vill inspirera till en medvetenhet på vilka värden du bygger ditt ledarskap och vidareutveckla den kunskap som redan finns hos var och en av er.