Utbildning till Kursledare 

Ni kan utbilda er till kursledare i Ömsesidig Respekt och erbjuda Ömsesidig Respekts föräldrautbildning i er verksamhet. Ett föräldraprogram som är utvärderad utifrån internationellt ställda krav utifrån vetenskaplig forskning från Örebro universitet. Visar på effekter och har evidens. Det ger en kvalitetsstämpel som är viktig!

Det finns även påbyggnadsutbildningar för att bli ledare för tonårsgrupper och inom integration.

De som har utbildat sig till ledare och håller grupper i konceptet är bland annat barnhälsovårdsjuksköterskor, barnmorskor,
 psykologer, kuratorer, familjebehandlare, 
förskollärare, socionomer,
 beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.

Kanske har ni en familjecentral, är ett öppenvårdsteam, elevhälsa eller liknande där olika professioner samarbetar och vill starta upp föräldragrupper?

Ömsesidig Respekts värdegrund utgår ifrån Barnkonventionen och Mänskliga Rättigheter. 

Referenser:

Olle Christmansson, VD Medinord. olle.christmansson@medinord.se

Kerstin Norrbin, Verksamhetschef Åre, Krokom, Strömsunds Primärvård. kerstin.norrbin@regionjh.se

Sofia Leje,Specialist i Allmänmedicin och Psykiatri. Medicinsk ledningsansvarig läkare Åre Närvårdsområde: sofia.leje@regionjh.se

Nils Olof Hedman, Enhetschef Primärvården Krokom, nils-olof.hedman@regionjh.se

Johan Westervall, IFO-chef Åre kommun, johan.westervall@are.se

Anna Lundmark, Barnhälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.lundmark@regionjh.se

Anna Meschaks, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.meschaks@regionjh.se

Växjö Vårdcentral Achima Care, Annika Jigman 0470–33 97 43, annika.jigman@achima.se

Eva Prediger, Familjerätten Halmstad kommun, eva.prediger@halmstad.se

Krokoms familjecentral 0640–16264, Cathinka Qvenild: Cathinka.Qvenild@krokom.se

Markaryds familjecentral 0433–72 406, Kerstin Borgström: kerstin.borgstrom@markaryd.se 

Kostnad:


Ledarutbildning steg 1: 
9 900 kr + moms

Ledarutbildning steg 2:
 9 900 kr + moms

Årlig Kvalitetssäkringsavgift/licensavgift/ledare. Fortbildning, handledning 12 tim/år, uppdatering av material. Kvalitetssäkring av värdegrund och koncept är Ömsesidig Respekts huvudmål. 8 500 kr + moms.

Vid utbildning av 10 ledare och fler: pris vid kontaktförfrågan. 

Påbyggnadsutbildningar:

Ledarutbildning tonåren: 

Önskar ni mer information - skriv till info@omsesidigrespekt.se

Välkomna!

 • Ömsesidig Respekt

  “Fantastiska dagar med spännande, intressanta och givande samtal som berör och inspirerar. Viktiga ämnen. Vill komma igång med grupper och utvecklas och kunna dela med mig av allt till familjerna jag möter. ”

  Barnhälsovårdssjuksköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Ledarutbildningen har varit fantastisk! Mycket bra kunskap och många reflektioner kring mig själv och mitt eget föräldraskap. Värdefulla redskap som jag känner att jag brinner för och därför på ett förhoppningsvis bra sätt kan förmedla till mina föräldrar på jobbet. Hela Ömsesidig Respekt konceptet är grundat på värderingar som jag själv vill stå för, vilket gör det lättare. ”

  Barnhälsovårdssjuksköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Tack för utbildningen! Värdegrunden i familjen och i samhället behöver verkligen lyftas. Värdegrunden är A & O. Tack!”

  Förskollärare

 • Ömsesidig Respekt

  “En otroligt givande vecka med mycket "aha-upplevelser" och tankar. Konceptet är superbra och verkligen nåt jag känner att jag kan stå för i framtiden!”

  Socionom