ONLINEKURS 
Gränssättning för barn


När vi sätter gränser lär vi ut hänsyn, empati, tolerans och respekt till vårt barn vilket utvecklar vårt barns sociala utveckling. Gränssättning handlar inte om vem som ska bestämma utan beskriver istället hur vi ska trivas tillsammans. Ingen gräns behöver finnas om den inte har ett syfte. Hur ska vi veta vilka gränser och förväntningar som finns om ingen berättar dem för oss – hur ska vårt barn veta?

Hur vi ser på barn påverkar hur vi ser på gränssättning. Det påverkar i sin tur hur vi i vårt ledarskap lär ut gränser, värderingar och förväntningar som finns på oss alla, på alla arenor som vi besöker. 

Kursen går igenom hur du kan sätta gränser som gör att barn av egen vilja vill ta ansvar och följa dem. 

Innehåll:

  • Gränssättning utifrån Ömsesidig Respekt
  • Föräldraskapet/ledarskapet
  • Barns sociala utveckling
  • Föräldraskapets/ledarskapets utmaningar
  • Metodik i gränsssättning
  • Reflektionsavsnitt
  • Sammanfattning Gränssättning