FORTBILDNING

Vill ni inom ert arbetslag fylla
på med kunskap

Fortbildning stärker vår kunskap. Alla behöver vi få fylla på ibland – det ger energi och motivation. Det går att få fortbildning genom Onlineträffar, på plats eller genom Onlinekurser? Anmäl ert intresse och ni blir kontaktad.

Här är Ömsesidig Respekts alla ämnesområden som handlar om barns utveckling och ledarskapet som förälder eller pedagog.

 • Hur kan du stärka ditt barns självkänsla?

 • Gränssättning utifrån Ömsesidig Respekt.

 • Hur du kan lära ditt barn att hantera sina känslor och komma över motgångar?

 • Hur du som förälder kan förebygga mobbning/kränkningar.

 • Få sömn och återhämtning att fungera i din familj.

 • Matsituationen och kostvanor – hur ska de se ut i din familj?

Ämnesområden tonåren:

 • Varma och Respektfulla relationer/När barnen flyttar hemifrån.
 • Gränssättning och värderingar, Civilkurage och förtroenden.
 • Integritet och Självkänsla, Förhålla sig till ensamhet, Målsättning.
 • Sexuella utvecklingen, Alkohol, tobak och droger, Tonåringens ekonomi. 

 

Ömsesidig Respekt vill inspirera till en medvetenhet på vilka värden du bygger ditt ledarskap och vidareutveckla den kunskap som redan finns hos var och en av er.


 • Ömsesidig Respekt

  “Dagarna har varit fantastiska, att få lyssna till dig har gett mig mycket. Energi, mod och hoppfullhet är bara några få känslor av allt jag kännt. Jag har turen att vara mamma själv och att få arbeta med det som ligger mig varmt om hjärtat, barn och deras föräldrar. Detta redskap kommer att hjälpa så många och jag känner mig tacksam! Tack!”

  Skolsköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Jättebra att jag fick vara med. Jag har fått med mycket... Gör det lättare att informera föräldrar och blivande föräldrar om konceptet. Jag har också lärt mig mycket rent kunskapsmässigt för egen del. Ömsesidig Respekt går att översätta och använda i många andra sammanhang. Tack!”

  Barnmorska

 • Ömsesidig Respekt

  “Känns helt rätt att jobba med konceptet – detta är något som föräldrar inte kan "hitta själva på internet"...”

  Barnhälsovårdssjuksköterska