ONLINEKURS

Förebygg mobbning, kränkningar och utanförskap.

Inget barn ska behöva bli utsatt för mobbning eller kränkningar – inte ditt barn och inget annat barn heller! Tillsammans kan vi förebygga mobbning och kränkningar. För att veta om det handlar om kränkningar eller inte behöver vi ha kunskap. Vi behöver ha ett medvetet förebyggande arbete tillsammans. Genom en medveten kunskap kan du vara med och hjälpa till i det förebyggande arbetet mot mobbning. Du är viktig för ditt barn!

I kursen får du kunskap om hur du kan hjälpa till att förebygga så att mobbning och kränkningar inte uppstår och hur du kan lära ditt barn att stå upp för sig själv på ett bra sätt. 

Innehåll: 

  • Mobbning och kränkningar
  • Var kan mobbning uppstå?
  • Mobbarens verktyg
  • Hur kan vi förebygga mobbning och kränkningar?
  • Hur kan vi bemöta mobbning om den ändå uppstår?
  • Sammanfattning mobbning och kränkningar