Hej och Välkommen till Ömsesidig Respekt!

Ömsesidig Respekt vill ge dig möjlighet att på olika sätt fördjupa dig i föräldraskap och barn. Som förälder har vi ett stort ansvar och ett viktigt ledarskap. 

Jag heter Mona Hedström och är grundare till Ömsesidig Respekt. 

År 2002 blev jag tillfrågad att hålla en föreläsning i ämnet gränssättning för föräldrar på Mödra- och barnhälsovården i Åre. Jag ombads hålla fler föreläsningar, även i andra ämnen som rörde ledarskap för barn och ungdomar. Ur denna efterfrågan föddes de tankar som ligger till grund för konceptet Ömsesidig Respekt. Jag kontaktade primärvårdschefen Alf Lerner och vi kom överens om att det skulle utarbetas en projektplan. I arbetet med projektplanen sökte jag vetenskapligt stöd för konceptet och fick det av professor Håkan Stattin vid Örebro universitet. Utifrån internationellt ställda kriterier genomförde han en utvärdering som visar på mycket goda resultat och att Ömsesidig Respekt har evidens från vetenskaplig forskning. En viktig stämpel.

Projektet sattes igång 2006 och resurser tillsattes av Åre Primärvård, Åre kommun, Länsstyrelsen samt Sparbanksstiftelsen Jämtland. Projektet utvecklades därefter till ett samverkansprojekt mellan Åre kommun och Åre primärvård, samt Östersunds kommun med området Torvalla och primärvården i Torvalla.

Projekttiden på 1,5 år förlängdes i ytterligare 1,5 år. Efter projekttiden kom Ömsesidig Respekt att bli en prioriterad verksamhet inom Åre kommun och Åre primärvård.

Förutom föräldragrupper utbildas idag ledare från olika yrkeskategorier inom Kommuner och Regioner. Bland de som går utbildning för att hålla grupper i konceptet finns barnhälsovårdssjuksköterskor, mödrahälsovårdssköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, förskollärare, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.

Idag genomförs också föreläsningar och fortbildningar. Boken Ömsesidig Respekt är utgiven och översatt till engelska. En bok till har blivit skriven –  Ömsesidig Respekt i tonåren  – som blev utgiven december 2019.
Nu finns även Ömsesidig Respekt som Onlinekurser. 

Jag har varit projektledare för flera utvecklingsprojekt inom föräldrautbildning och har nu jobbat med föräldrautbildning i 14 år. Jag är mamma till två söner i tjugoårsåldern. 

Jag är utbildad förskollärare och har en magisterexamen inom folkhälsovetenskap med ämnesbredd. Därutöver har jag i många år jobbat med alpin skidåkning som tränare och skidlärare då pedagogik och utbildning ligger mig varmt om hjärtat.

Vill ni veta mer? Ring gärna de referenser som finns:

Referenser:

Sofia Leje, Verksamhetschef Primärvården Åre, sofia.leje@regionjh.se

Sandra Gullberg, IFO-chef Åre kommun, sandra.gullberg@are.se

Thomas Karlsson, Verksamhetschef Primärvården Krokom, tomas.s.karlsson@regionjh.se

Anna Lundmark, Barnhälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.lundmark@regionjh.se

Anna Meschaks, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.meschaks@regionjh.se

HC Ripan, MediNord Östersund, Kristina Lindgren

Växjö Vårdcentral Achima Care, Annika Jigman 0470–33 97 43

Eva Prediger, Familjerätten Halmstad kommun, eva.prediger@halmstad.se

Krokoms familjecentral 0640–16264, 16620

Markaryds familjecentral 0433–72 406

Järpens familjecentral 0647–16281

Resan fortsätter och jag försöker att vara lyhörd och lyssna in vad föräldrar efterfrågar och de behov som finns. Jag försöker fånga själva essensen i de olika ämnena så att så många som möjligt kan ta del av Ömsesidig Respekt.  

Återigen Välkommen,

Mona