MonaIMG_8400

Välkommen! 

Mona Hedström, Ömsesidig Respekt i Åre

Jag brinner för att lyfta det viktiga ledarskapet som föräldraskapet innebär, att skapa en medvetenhet om barns enorma förmågor, att ge möjlighet att enkelt fylla på med kunskap, att du och din familj har det bra och att vi har ett tryggt samhälle där ett schyst bemötande är en självklarhet. 

Skriv gärna, mona@omsesidigrespekt.se

Varmt Välkommen att ta kontakt!

Hoppas vi ses!

1

 

Föräldrautbildning Ömsesidig Respekt    

Ömsesidig Respekt vill ge dig möjlighet att på olika sätt fördjupa dig i föräldraskap och barn. Som förälder har vi ett stort ansvar och ett viktigt ledarskap. 

Jag heter Mona Hedström och är grundare till Ömsesidig Respekt. 

År 2002 blev jag tillfrågad att hålla en föreläsning i ämnet gränssättning för föräldrar på Mödra- och barnhälsovården i Åre. Jag ombads hålla fler föreläsningar, även i andra ämnen som rörde ledarskap för barn och ungdomar. Ur denna efterfrågan föddes de tankar som ligger till grund för konceptet Ömsesidig Respekt. Jag kontaktade primärvårdschefen Alf Lerner och vi kom överens om att det skulle utarbetas en projektplan. I arbetet med projektplanen sökte jag vetenskapligt stöd för konceptet och fick det av professor Håkan Stattin vid Örebro universitet. Utifrån internationellt ställda kriterier genomförde han en utvärdering som visar på mycket goda resultat och att Ömsesidig Respekt har evidens från vetenskaplig forskning. Även en studie i Kronoberg är gjord av Nicolaus Koutakis, Örebro Universitet. En viktig stämpel.

Ömsesidig Respekt är ett svenskt föräldrautbildningsprogram som har funnits i Åre kommun /Hälsocentraler i 16 år och i Krokoms kommun/Hälsocentral i 12 år. Programmet vänder sig till föräldrar till barn från 0 - 18 år, (och egentligen till alla åldrar och till alla relationer). Den röda tråden är hänsyn, empati, tolerans och ömsesidig respekt för varandra. Ömsesidig Respekt föräldrautbildning handlar om att skapa medvetenhet i sitt ledarskap som förälder. Ömsesidig Respekt vill värna om människors lika värde och tolerans för varandra, att se barnens inneboende resurser. Ärlighet är ett ledord och skapar goda förutsättningar för tillit. Barnkonventionen ligger som grund i Ömsesidig Respekt och där barnets perspektiv är en röd tråd genom alla ämnesområden.

Ömsesidig Respekt vill stärka barn- och föräldraanknytning, stärka barnens och föräldrarnas självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Det skapar goda förutsättningar till ömsesidig respekt inom familjen och ett varmt familjeklimat. Dessa faktorer är enligt dagens forskning det mest framgångsrika för att förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk (Ferrer-Wreder, 2005).

Ömsesidig Respekt bygger på fyra olika vetenskapsteorier. Anknytningsteorin, socialinlärningsteori, self efficacy och coersion theory.

Förutom föräldragrupper utbildas idag ledare från olika yrkeskategorier inom Kommuner och Regioner. Bland de som går utbildning för att hålla grupper i konceptet finns barnhälsovårdssjuksköterskor, mödrahälsovårdssköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, förskollärare, socionomer, beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.

Idag genomförs också föreläsningar och fortbildningar. Boken Ömsesidig Respekt är utgiven och översatt till engelska. Ömsesidig Respekt i tonåren  – blev utgiven december 2019.

Nu finns även Ömsesidig Respekt som Onlinekurser. Föräldrar och personal kan göra de i sin egen takt när de har tid och möjlighet. 

Jag har varit projektledare för flera utvecklingsprojekt har nu jobbat med föräldrautbildning i 16 år. Jag är mamma till två söner i tjugoårsåldern. 

Jag har en magisterexamen inom folkhälsovetenskap och är utbildad förskollärare. Därutöver har jag i många år jobbat med alpin skidåkning som tränare och skidlärare. Pedagogik och utbildning är mina ämnen. Jag brinner för att hitta sätt som gör att människor känner egen utveckling. 

Referenser:

Olle Christmansson, VD Medinord. olle.christmansson@medinord.se

Alf Lerner, Fd Verksamhetschef Primärvården Åre, nu gått i pension, 070-6241495.

Kerstin Norrbin, Verksamhetschef Åre, Krokom, Strömsunds Primärvård. kerstin.norrbin@regionjh.se

Sofia Leje,Specialist i Allmänmedicin och Psykiatri. Medicinsk ledningsansvarig läkare Åre Närvårdsområde: sofia.leje@regionjh.se

Nils Olof Hedman, Enhetschef Primärvården Krokom, nils-olof.hedman@regionjh.se

Johan Westervall, IFO-chef Åre kommun, johan.westervall@are.se

Anna Lundmark, Barnhälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.lundmark@regionjh.se

Anna Meschaks, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.meschaks@regionjh.se

Växjö Vårdcentral Achima Care, Annika Jigman 0470–33 97 43, annika.jigman@achima.se

Eva Prediger, Familjerätten Halmstad kommun, eva.prediger@halmstad.se

Krokoms familjecentral 0640–16264, Cathinka Qvenild: Cathinka.Qvenild@krokom.se

Markaryds familjecentral 0433–72 406, Kerstin Borgström: kerstin.borgstrom@markaryd.se