ONLINEKURS
Stärk ditt barns självkänsla

Det är många situationer och människor som påverkar vårt barns självkänsla. Att ha en medvetenhet i ämnet hur vi som förälder kan stärka vårt barns självkänsla skapar större möjligheter att stärka vårt barn.

Som personal för barn och ungdomar är kunskap om självkänsla viktigt i mötet med varje barn. Självkänslan påverkar barnets inlärningsförmåga, mötet med vänner och den psykiska hälsan i allmänhet.  

Kursen ger dig konkreta verktyg och en medvetenhet i ämnet Självkänsla. 

Innehåll: 

  • Självkänsla
  • Självkänslans kärna
  • Metodik – hur vi kan stärka vårt barns självkänsla
  • Vad kan minska Självkänslan?
  • Sammanfattning Självkänsla