Produkter

SEK 495.00 (including 25% moms)
SEK 0.00 (including 25% moms)

Fördjupa dig inom barn och föräldraskap. Den röda tråden i alla ämnen är Ömsesidig Respekt  mellan dig och ditt barn. Där du har ledarskapet och ansvaret för er relation och för ditt barns hälsa och utveckling. Föräldraskap har ett viktigt uppdrag. De 6 olika ämnena är gränssättning, ditt barns känslor, självkänsla, mobbning, sömn och kost. Värdegrunden bygger på mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Ömsesidig Respekt har evidens från vetenskaplig forskning utifrån internationellt ställda krav och visar på evidens.